menubalk


Wandelen door Dordrecht - Onze werkwijze

Onder leiding van de ervaren gidsen van Gilde Dordrecht kan je een boeiende stadswandeling maken in onze stad. De gidsen proberen zoveel mogelijk aan je wensen tegemoet te komen. Wij wandelen uitsluitend op afspraak via telefoon of mail, tenminste enkele dagen tevoren. Personen of groepen worden nooit samengevoegd. Je kunt het gehele jaar door wandelen, behalve op officiële feestdagen. Vanaf 2 personen kan je wandelen, waarbij wel ons minimum tarief geldt. De groepsgrootte is maximaal 15 personen, grotere groepen worden doorgaans gesplitst. Hierdoor kan iedereen de uitleg horen en krijg je écht persoonlijke aandacht. De wandelingen zijn niet op vaste tijden of vanaf een vast vertrekpunt, maar worden aangepast aan je persoonlijke voorkeur. Het vertrekpunt wordt in overleg vastgesteld, bijvoorbeeld het NS station, de aanlegplaats van de Waterbus, bij een af te spreken parkeergarage of vanuit een horecagelegenheid.

De route over water vanuit Rotterdam met de Waterbus is de laatste jaren zeer in trek bij onze gasten. Zonodig worden aanrijroutes of looproutes naar het vertrekpunt meegestuurd met de bevestiging via email van de afspraken. Een wandeling kan in overleg worden samengesteld, bijvoorbeeld met het accent op de Grote of onze Lieve Vrouwe Kerk, de rivieren en havens, de historische hofjes etc. Of vraag naar de mogelijkheden om de uitleg in het Engels, Duits of Frans te krijgen. De wandeling duurt naar je keuze van 1 tot 2,5 uur, maar kan in overleg verlengd worden. Ook kan desgewenst een koffie- of lunchpauze worden ingelast.

De kosten:
De gidsen leiden je belangeloos rond; het Gilde vraagt slechts een bijdrage van € 3,00 per persoon in de kosten, die je aan de gids kunt betalen, met een minimum van € 12,00 per groep.

Dordrecht

Dordrecht is een stad met een rijke historie. De Nederlandse staat en taal vinden er hun bakermat. De oudste stad van Holland ligt aan een knooppunt van waterwegen.

Vanaf het Groothoofd, een stadspoort uit de 15e eeuw, kijk je naar het drukst bevaren punt van Europa. De stad kent karakteristieke binnenhavens, telt circa duizend Rijksmonumenten en ontleent haar naam aan het riviertje de Thure. Hierlangs vestigden zich de eerste bewoners. Nu vinden we daar de Wijnhaven, deze naam herinnert aan een product dat de 14e eeuw tot Dordrechts Gouden Eeuw maakte. Door haar ligging bleef Dordrecht eeuwenlang een belangrijke handelsstad. Na wijn, wol en hout werd suiker een belangrijk product. Hierdoor kende de stad in de 18e eeuw opnieuw een periode van bloei.

Door de nog steeds gunstige ligging aan rail-, weg- en waterverbindingen is Dordrecht nu het centrum van het Drechtstedengebied.

Oudste stad van Holland

Omdat Dordrecht al in 1220 het stadsrecht verkreeg is het de oudste stad van Holland. Behalve het mogen heffen van grafelijke tollen was het verkrijgen van het "Stapelrecht" in het jaar 1299 een andere beslissende stap voor Dordrecht. Hierdoor werd het de belangrijkste handelsstad van het Graafschap Holland, waarop een enorme groeispurt volgde. Ook werden in Dordrecht tot 1806 de munten van Holland geslagen.

De huidige Grote Kerk met haar markante scheve toren werd gebouwd in de 14e en 15e eeuw, maar een voorloper ervan stond hier al in de 13e eeuw. Deze schitterend gerestaureerde "dom" is op zich al een bezoek aan Dordrecht waard.

In 1572 vond in Dordrecht de eerste Vrije Statenvergadering plaats in Het Hof, onderdeel van het Augustijnenklooster; waar door de belangrijkste twaalf steden uit die tijd, de adel en de Watergeuzen besloten werd het verzet tegen de Spaanse overheersing te bundelen en Willem van Oranje te aanvaarden als "enigh stadhouder". Drie jaar later, in 1575, werd op die plek door de Staten van Holland en Zeeland de Unie van Dordrecht gesloten, de grondslag voor de Republiek der Verenigde Nederlanden, de basis voor ons huidige vrije land. De gebouwen zijn thans ingericht als museum "Het Hof van Nederland" waarin de geschiedenis van Dordrecht en het ontstaan van ons land op sprekende wijze wordt uitgebeeld. Een bezoek meer dan waard.

In een straat nabij het Hof vond in de (afgebroken) Kloveniersdoelen ook de bekende Dordtse Synode van 1618-1619 plaats, waarbij de Dordtse Leerregels werden vastgesteld, en besloten werd een "Statenvertaling" van de Bijbel te maken vanuit de originele talen Grieks en Hebreeuws. Deze vertaling droeg door het gebruik op scholen enorm bij tot het ontstaan van taaleenheid binnen het Nederland van toen.

Bekende Dordtenaren uit de 17e eeuw zijn onder andere de gebroeders De Witt en de schilder Aelbert Cuyp.

Ook woonden en werkten beroemde schrijvers in Dordrecht, zoals Jacob Cats, Top Naeff en Cees Buddingh'. In een speciale literaire wandeling besteden wij aandacht aan hen. Ook andere thematische wandelingen werken wij op verzoek graag voor je uit.

Video

Onderstaande video van onze Gilde van Dordrecht geeft een levendige impressie van onze stad.
 

Links

Meer Gilde wandelingen maken in andere plaatsen?
http://www.gilde-nederland.nl/activiteiten.htm

Meer  weten over historisch Dordrecht:
http://www.historischplatformdordrecht.nl/Verhalen-van-Dordrecht
http://www.oud-dordrecht.nl
https://www.augustijnenhof.nl
https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl

 

 

© Copyright 2015 - 2020 Stichting Gilde Dordrecht  |  Alle rechten voorbehouden  |  Privacyverklaring  |  Cookies  |  Disclaimer