Phone

06-17079743

Email

n de geschiedenis van Nederland is Dordrecht een stad die vaak wordt omgeven door de waas van eeuwenoude legendes en historische mythen. De vraag “Is Dordrecht de oudste stad van Nederland?” prikkelt de nieuwsgierigheid en opent de deur naar een boeiende verkenning van het verleden.

Dordrecht: 8 jaar geleden stadsrechten

Dordrecht, naar verluidt de oudste stad van Holland, stond dit jaar klaar om haar achthonderdste verjaardag van het verkrijgen van stadsrechten te vieren. Echter, vanwege de pandemie zijn de festiviteiten met een jaar uitgesteld. Desalniettemin zal er aanstaande dinsdag een boek verschijnen waarin de opkomst en ondergang van Dordrecht van 1000 tot 1421 wordt beschreven.

Er wordt ook gesproken over gilden, die alleen voorkomen in steden met eigen rechten. ‘t Jong verklaart: “In 1200 oordeelden de graaf en de burgers dat Dordrecht een stad was.”

Als gevolg van deze oude rechten, die Dordrecht de status van de ‘eerste stad van Holland’ verleenden, had de stad aanzienlijke invloed in de Staten van Holland. Dordrecht had voorrang op andere steden en mocht als eerste iemand voordragen als raadspensionaris van Holland. In de 14e eeuw richtte Dordrecht zich op de productie van oorlogstuig zoals katapulten en vaartuigen. Door de strategische ligging groeide de stad sterk in belang. Het werd een belangrijke handelsplaats waar naast oorlogsattributen ook veel wijn, hout en graan werden verhandeld.

Is Dordrecht de oudste stad van Nederland

Discussie over Dordrecht de oudste stad van Nederland is?

Hoewel Dordrecht vaak wordt beschouwd als de oudste stad van Nederland, is er nog altijd discussie over deze kwestie. De kern van het debat ligt in de interpretatie van historische bronnen en de definitie van wat een stad precies maakt. Sommige historici wijzen op archeologische vondsten en oude documenten die de vroege bewoning van Dordrecht aantonen, terwijl anderen wijzen op andere steden met een vergelijkbaar oude geschiedenis, zoals Nijmegen en Maastricht. Daarnaast speelt de interpretatie van wat als een ‘stad’ wordt beschouwd een rol. Terwijl sommigen de nadruk leggen op het verkrijgen van stadsrechten als cruciale factor, benadrukken anderen continuïteit van bewoning en economische activiteit als belangrijke indicatoren van stadsstatus.

Bekijk de oudste stad van Nederland met een stadswandeling van Gilde Dordrecht

Om vergissingen te voorkomen vragen we u altijd om een aanvraag voor een wandeling schriftelijk te doen door het invullen van het formulier op onze website. Zie Contact. Als u vragen heeft of wilt overleggen met de coördinator kunt u ons telefonisch bereiken op nummer 06 17079743 of mailen naar . Telefoongesprekken worden doorgeschakeld naar de coördinator van dienst. Wij zijn niet telefonisch te bereiken via Whatsapp omdat doorschakeling dan niet werkt.

U dient een stadswandeling ten minste drie dagen van tevoren aan te melden.

Nadat we uw aanvraagformulier hebben ontvangen krijgt u een bevestiging van ontvangst en gaat de coördinator uw wandeling inplannen. Enkele dagen voor de datum van uw wandeling ontvangt u een bericht met de gemaakte afspraken en de naam en het mobiele nummer van uw gids. Als het nodig is kunnen wij u toeristische informatie en wandelroutes meesturen met de bevestiging van de afspraken.

Is Dordrecht de oudste stad van Nederland

Recommended Articles

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *